BẢNG KÊ CHI TIẾT MÁY MÓC, THIẾT BỊ SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG
CHỦ YẾU CHO SẢN PHẨM NHỰA uPVC VÀ HỆ NHÔM XINGFA:

  Các loại máy và phương tiện TRONG NHÀ MÁY:

Máy cắt nẹp 90°

Máy ép góc một đầu

Máy phay ổ khóa

Máy khoan đứng

Máy đột lỗ thoát nước mưa

Máy đột lỗ thoát nước mưa

Máy phay đố profile

Máy phay đố profile

Máy cắt hai đầu thanh profile

Máy cắt nhôm bằng tay

Máy khoan thanh profile bằng tay

*Hình ảnh thực tế tại xưởng

*Hình ảnh thực tế tại xưởng

*Hình ảnh thực tế tại xưởng

*Hình ảnh thực tế tại xưởng